“Business Manager” คืออะไร

เปิดร้านแล้ว ก็ต้องเรียนรู้เครื่องมือ ด้านการขาย และ การตลาด !!

โฆษณา

“วิธีเลือกลูกค้า” ให้เห็นโพสเรา

โพสเอง ก็ต้องเลือกได้เองว่าอยากให้ใครเห็น หรือไม่อยากให้เห็น !!